MANAGEMENT

BOUW

Met In ‘t Ven Bouwmanagement kunt u vertrouwen op een ervaren, eerlijke bouwmanager die bij elke stap in iedere fase weet welke kennis en kunde belangrijk zijn. Uw bouwproject evalueert op logische en prettige wijze van een grof idee naar verfijnde uitvoering. Daarbij staan uw uitgangspunten centraal: duurzaamheid bijvoorbeeld, of architectuur. Om welke uitgangspunten het ook gaat, budget, coördinatie, planning, communicatie, kwaliteit en risico zijn altijd helder in beeld. U weet op ieder moment precies waar u aan toe bent.

Grond, geld en gebruikers komen samen, van de eerste grofmazige opzet tot en met een uitgewerkt plan. In ’t Ven Bouwmanagement biedt u zijn brede netwerk ter beschikking en kan risicodragend deelnemen. Wij hebben namelijk het lef om nu al duidelijke en harde doelen te stellen en de risico’s te dragen.

De directievoerder leidt alle aspecten van uw bouwproject in goede banen, het liefst al voordat de realisatiefase van start gaat. Hoe vroeger we in het project betrokken zijn, hoe scherper het management kan verlopen. De directievoerder werkt gecontroleerd, gestructureerd en altijd met het oog op alle details van de gemaakte uitgangspunten. De bewaking van uw bouwproject gebeurt aan de hand van de TGKIOR-methode, waarin tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico leidend zijn. Met andere woorden, onze werkwijze omhelst alle bouwaspecten waardoor u – ook jaren later – tevreden terugkijkt op het traject én het resultaat.

Wie het klantenmanagement, inkoopmanagement, de totale werkvoorbereiding, realisatie, oplevering én nazorg uitbesteedt aan In ’t Ven Bouwmanagement ervaart het zelf: plezier, oplossingsgerichtheid en vooral een stevige samenwerking is kenmerkend voor onze aanpak. En daarmee ook voor uw bouwproject. Iedereen mag vertrouwen op snelle en open communicatie. Soms confronterend, altijd motiverend en resultaatgericht. Want scherp management leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten. Zo eenvoudig is het.

 

Correcte en accurate gegevens vormen de basis van ieder bouwproject. Twijfelt u of u daarover beschikt? Dan biedt In ’t Ven Bouwmanagement via zijn brede netwerk de oplossing: het inscannen van het volledige pand. De scans worden vervolgens uitgewerkt tot 3D-visualisaties die u bijzonder helder en nauwkeurig zicht geven op het resultaat. Ook platte werktekeningen, bouwplannen, constructies en installaties kunnen gecreëerd worden op basis van een 3D-visualisatie. Het resultaat? Duidelijk inzicht in uw totale plannen en eventueel bijbehorende kosten.

Kwaliteit is het voldoen aan (wettelijke) eisen die van tevoren besproken en vastgelegd zijn. U krijgt wat u hoort te krijgen en waarvoor u betaalt. Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu spelen hierbij een belangrijke rol. Met In ’t Ven Bouwmanagement voldoet u aan de huidige én toekomstige eisen. Want het nieuwe stelsel private kwaliteitsborging is in aantocht, en stelt hogere eisen aan uitvoerende partijen. Wij weten precies waarop we moeten letten. We werken namelijk met een eenduidige standaard die de controleaspecten per discipline en gebruiksfunctie(s) beschrijft én hebben inzicht in de toekomstige eisen. Zo bent u verzekerd van de kwaliteit van uw bouwproject, nu en in de toekomst.

 

Integer, neutraal en onafhankelijk. Dat zijn de bouwkostenadviezen van In ’t Ven Bouwmanagement. Wij verzorgen onder meer haalbaarheidsstudies, kostenramingen, toetsing van bouwkosten, elementen- en directiebegrotingen. Dankzij onze decennialange ervaring weet u dat u op ons kunt rekenen. Letterlijk en figuurlijk!

pROJECTontwikkeling

directievoering

KWALITEITSMANAGEMENT

BOUWKOSTENadvies

PROJECTLEIDING

Vastgoedscans/

3D-visualisaties